LOGOWANIE
e-mail:
hasło:    
REJESTRACJA
O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE DLA CZŁONKÓW
OGŁOSZENIA SPÓŁDZIELNI
AKTY PRAWNE
DANE KONTAKTOWE
AKTUALNOŚCI

Uwaga mieszkańcy

Zarząd GSM „Sośnica” informuje, że na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety w sprawie wyboru metody rozliczania centralnego ogrzewania oraz zgodnie z wolą użytkowników lokali mieszkalnych rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania w całych zasobach spółdzielni od dnia 01 września 2018r. odbywać się będzie na podstawie faktycznie poniesionych kosztów w węźle cieplnym, proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu.   więcej  
09.10.2018

Nowa taryfa PEC Gliwice

GSM „Sośnica” informuje, iż z dniem 01.10.2018r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. wprowadziło do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.35(8).2018.240.XV.AZa.Zmd z dnia 4 września 2018r. Pomimo podwyżki cen ciepła oraz ze względu na brak możliwości podjęcia uchwały przez Zarząd na chwilę obecną nie zmienia się wysokości zaliczek na poczet dostaw energii cieplnej.   więcej  
09.10.2018

Oferty na lokal przy Żeromskiego tylko do 16 października b.r.

Informujemy, że oferty na lokal mieszkalny przy ul.Żeromskiego 58b/2 o pow. 36,20 m2 można składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 16 października (tj.wtorek). Więcej informacji udziela Pani Elżbieta Urbańska tel.32/332-02-16   więcej  
09.10.2018

Spółdzielnia ma nowego prezesa

Informujemy, że w efekcie przeprowadzonego konkursu, Rada Nadzorcza Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej wybrała nowego prezesa. Został nim Pan dr Przemysław Drąg.   więcej  
04.10.2018

Dyżur członka Rady Nadzorczej

Dyżur członka Rady Nadzorczej w dniu 2 października 2018r. pełnił będzie Pan Ludwik Kmieć. W kolejnych miesiącach będą to: 6 listopada 2018r. - Pan Sławomir Gruszka, 4 grudnia 2018r. - Pan Tadeusz Jaśkiewicz.   więcej  
26.09.2018

Wolne lokale użytkowe i mieszkalne

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ″Sośnica″ informuje że posiada lokale do wynajęcia: ***** lokal użytkowy przy ul.Wiślanej 40 - pow. 95,20 m2 ***** lokal użytkowy przy ul.Wiślanej 42 - pow. 5,47 m2 ***** lokal mieszkalny przy ul.Żeromskiego 58b/2 - pow. 36,20 m2   więcej  
14.09.2018

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ″SOŚNICA″ z siedzibą w Gliwicach 44-119 przy ul.Wiślanej 42 zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018. Oferty prosimy składać na adres Spółdzielni lub mailowo pod adresem ksiegowa@gsm-sosnica.pl gsm-sosnica@gsm-sosnica.pl w terminie do 12 października 2018 roku.   więcej  
12.09.2018

Spółdzielnia poszukuje obsługi prawnej

Zarząd Spółdzielni ogłasza rozpoczęcie postępowania mającego na celu wyłonienie obsługi prawnej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sośnica” w Gliwicach.   więcej  
23.07.2018

Ogłoszenie o zbliżającym się końcu sezonu rozliczeniowego C.O.

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ″Sośnica″ w Gliwicach zawiadamia, że kończy się okres rozliczeniowych kosztów centralnego ogrzewania, który dla lokali trwa od 1.09.2017r. do dnia 31.08.2018r.   więcej  
17.07.2018

Zaległości w opłatach za używanie lokali mieszkalnych

Informujemy, że zaległości w opłatach za używanie lokali mieszkalnych wg stanu na dzień 30.06.2018r. dostępne są na stronie INFORMACJE DLA NIERUCHOMOŚCI (po zalogowaniu)   więcej  
16.07.2018

Zmiana ceny wody i odprowadzanych ścieków od 25 maja

Zatwierdzona przez organ regulacyjny taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia czyli od dnia 25.05.2018 r. na okres 3 lat i obowiązuje na terenie gmin: Gliwice, Pyskowice, Sośnicowice, Zbrosławice oraz Rudziniec   więcej  
29.05.2018

Zmiana opłat za śmieci od 1 kwietnia 2018

Z dniem 1 kwietnia 2018r. wchodzi w życie UCHWAŁA NR XXXIII/745/2017 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 14.12.2017r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.   więcej  
14.03.2018

Aktualizacja najważniejszych ustaw dotyczących działalności spółdzielni

W zakładce ′AKTY PRAWNE - INNE′ zaktualizowano listę najważniejszych ustaw dotyczących działalności spółdzielni.   więcej  
20.02.2018

Zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

Z dniem 9 września 2017 roku weszła w życie nowelizacja do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Z treścią ustawy można się zapoznać pod adresem Internetowego Systemu Aktów Prawnych dostępnym ...   więcej  
06.02.2018

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Informujemy, że z dniem 09.09.2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, na mocy której osoby, niebędące dotychczas członkami Spółdzielni, a którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu pozostające w zasobach Spółdzielni, uzyskały członkostwo w Spółdzielni z mocy prawa, z dniem wejścia w życie powołanej nowelizacji, tj. z dniem 09.09.2017 r.   więcej  
23.10.2017

Dzielnicowy bliżej nas

Dzielnicowi to policjanci, którzy utrzymują bezpośredni kontakt ze społecznościami lokalnymi swoich rejonów. Rozpoznający ich potrzeby i oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego, jak i publicznego. Dzielnicowi wspólnie z mieszkańcami diagnozują lokalne problemy, ustalają ich przyczyny i pomagają w poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązania.   więcej  
11.05.2017

Możliwość odpracowania zadłużenia - pilne!

Osoby posiadające zaległości w opłatach i mające chęć ich odpracowania prosimy o pilny kontakt z kierownikiem działu technicznego celem ustalenia możliwości i zakresu prac konserwacyjnych, sezonowych - przy malowaniu ławek, elementów placów zabaw.   więcej  
11.04.2017

Prośba o pilne dostarczenie formularza aktualizacyjnego

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sośnica” zwraca się z prośbą do wszystkich lokatorów o pilne dostarczenie do sekretariatu Spółdzielni wypełnionego Formularza aktualizacyjnego. Powyższe informacje potrzebne są do aktualizacji danych w aktach użytkowników lokali.   więcej  
03.01.2017

CzadoweDomy.pl - warto poczytać

Sezon grzewczy już się rozpoczął, a jest to okres gorszej wentylacji pomieszczeń - zachęcamy do zapoznania się z ciekawą inicjatywą mającą na celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa naszych mieszkań i ochrony naszego zdrowia przed dymem, oraz czadem.   więcej  
03.11.2016

Informacje odnośnie pilota do szlabanu - Odrowążów

Informujemy, że w przypadku potrzeby nabycia nowego pilota do szlabanu przy ul.Odrowążów 93 należy skontaktować się z firmą, która szlaban zakładała.   więcej  
21.04.2015

Informacje odnośnie pilota do szlabanu - Wiślana

Informujemy, że w przypadku uszkodzenia pilota do szlabanu zamykającego wjazd na parking przed budynkiem przy ul. Wiślanej 40-50 można nabyć nowy w sklepie internetowym ...   więcej  
07.04.2015

Spółdzielczość mieszkaniowa - to najlepsza wspólnota!

W ostatnim czasie bardzo często pojawiały się w środkach masowego przekazu informacje stawiające w złym świetle spółdzielczość - w szczególności mieszkaniową. Przedstawiane informacje często były jednostronne i nieprawdziwe. Tymczasem większość spółdzielni mieszkaniowych to profesjonaliści dobrze zarządzający posiadanym mieniem.   więcej  
24.03.2015

Powstał portal poświęcony właściwemu postępowaniu z odpadami

Ministerstwo Środowiska stworzyło portal poświęcony zmianom prawnym oraz właściwemu postępowaniu z odpadami w świetle nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Strona internetowa www.naszesmieci.pl przekazuje praktyczne informacje oraz odpowiedzi na pytania ...   więcej  
07.05.2013

Sposoby zgłaszania szkód dla ubezpieczonych w T.U. UNIQA

Sposoby zgłaszania szkód dla ubezpieczonych w T.U. UNIQA: (za pośrednictwem, internetu, poczty email, telefonicznie, faksowo, listownie)   więcej  
14.07.2012

Możliwość odpracowania zadłużenia w Spółdzielni

Informujemy osoby mające zadłużenie względem Spółdzielni, że istnieje możliwość odpracowania zadłużenia poprzez wykonywanie prac na rzecz Spółdzielni.   więcej  
07.06.2011

Bezpieczeństwo

Dla poprawy bezpieczeństwa oraz wyeliminowania przebywania w budynkach osób niepożądanych wprowadzono obowiązek legitymowania się identyfikatorem potwierdzonym pieczątką przez Spółdzielnię.   więcej  
08.03.2011
TWOJE MIASTO  
KOMUNIKACJA  
MEDIA LOKALNE  
TEATRY KINA  
INNE  
projekt strony