LOGOWANIE
e-mail:
hasło:    
REJESTRACJA
O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE DLA CZŁONKÓW
OGŁOSZENIA SPÓŁDZIELNI
AKTY PRAWNE
DANE KONTAKTOWE
AKTUALNOŚCI

Dyżur członka Rady Nadzorczej

Dyżur członka Rady Nadzorczej w dniu 01 grudnia 2015 roku pełniła będzie Pani Lidia Polewka.   więcej  
19.11.2015

Projekt planu remontów na 2016 rok

Przedstawiamy Państwu projekt planu remontów na 2016 rok. Uwagi do niego można zgłaszać do końca listopada br.   więcej  
02.11.2015

Zaległości w opłatach za używanie lokali mieszkalnych

Informujemy, że zaległości w opłatach za używanie lokali mieszkalnych wg stanu na dzień 30.06.2015r. dostępne są na stronie INFORMACJE DLA NIERUCHOMOŚCI (po zalogowaniu)   więcej  
17.07.2015

Materiały z Walnego

W dniu 9 czerwca br odbyło się Walne Zgromadzenie Członków GSM ″Sośnica″ w Gliwicach. Na 598 członków uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu łącznie uczestniczyło 63 członków, czyli procentowy udział członków w Walnym wyniósł 10,54%   więcej  
30.06.2015

Nowa Rada Nadzorcza Spółdzielni

W dniu 11 czerwca ukonstytuowała się nowo wybrana Rada Nadzorcza naszej Spółdzielni w składzie: Joanna Gołkiewicz - przewodnicząca RN, Ryszard Procelewski - zastępca przewodniczącej RN, Lidia Polewka - sekretarz RN, Stanisław Bysko - członek, Grzegorz Sierak - członek   więcej  
16.06.2015

Budowa zaplecza garażowo-magazynowego

Realizując postulaty członków zgłaszane na Walnym Zgromadzeniu a dotyczące zagospodarowania terenu w rejonie ul. Wiślanej i Młodopolskiej, rozpoczęto budowę zaplecza garażowo-magazynowego dla potrzeb Spółdzielni. W dalszym etapie planowana jest budowa kompleksu garażowego.   więcej  
18.05.2015

Informacje odnośnie pilota do szlabanu - Odrowążów

Informujemy, że w przypadku potrzeby nabycia nowego pilota do szlabanu przy ul.Odrowążów 93 należy skontaktować się z firmą, która szlaban zakładała.   więcej  
21.04.2015

Informacje odnośnie pilota do szlabanu - Wiślana

Informujemy, że w przypadku uszkodzenia pilota do szlabanu zamykającego wjazd na parking przed budynkiem przy ul. Wiślanej 40-50 można nabyć nowy w sklepie internetowym ...   więcej  
07.04.2015

Spółdzielczość mieszkaniowa - to najlepsza wspólnota!

W ostatnim czasie bardzo często pojawiały się w środkach masowego przekazu informacje stawiające w złym świetle spółdzielczość - w szczególności mieszkaniową. Przedstawiane informacje często były jednostronne i nieprawdziwe. Tymczasem większość spółdzielni mieszkaniowych to profesjonaliści dobrze zarządzający posiadanym mieniem.   więcej  
24.03.2015

Zatwierdzony Plan Remontów

Uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku został zatwierdzony Plan Remontów na rok 2015. Ze szczegółami można się zapoznać na podstronie ′Informacje dla nieruchomości′ (dostęp jedynie dla zarejestrowanych Członków Spółdzielni).   więcej  
13.01.2015

Prośba o zgłaszanie błędów na stronie internetowej

Z uwagi na przeprowadzoną w ostatnich dniach aktualizację danych na naszej stronie internetowej stwierdziliśmy kilka niezależnych od nas błędów (głównie niedziałające odwołania do innych stron w dziale porad). Bardzo prosimy odwiedzających nasze strony, aby w przypadku zauważenia na nich jakichkolwiek nieprawidłowości (np. nieprawidłowo działające, lub niedziałające odwołania) o informację zwrotną na adres e-mailowy naszego informatyka   więcej  
28.05.2014

Zmiana ustaw spółdzielczych

Osoby zainteresowane postępem prac komisji nadzwyczajnej nad zmianą prawa spółdzielczego oraz ustawy o spółdzielniach, zachęcamy do przeczytania artykułu znajdującego się na stronie www.nieruchomosci.egospodarka.pl   więcej  
19.05.2014

Możliwość odpracowania zadłużenia - pierwsze efekty!

Z zadowoleniem należy odnotować fakt, że pierwsza osoba, która korzystając z możliwości stworzonej przez Spółdzielnię, zawarła stosowną umowę, odpracowała w całości posiadane zadłużenie. Druga natomiast jest w trakcie odpracowywania swoich zaległości w opłatach. Zachęcamy również inne osoby posiadające zadłużenie o zgłaszanie się do Spółdzielni.   więcej  
22.04.2014

Powstał portal poświęcony właściwemu postępowaniu z odpadami

Ministerstwo Środowiska stworzyło portal poświęcony zmianom prawnym oraz właściwemu postępowaniu z odpadami w świetle nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Strona internetowa www.naszesmieci.pl przekazuje praktyczne informacje oraz odpowiedzi na pytania ...   więcej  
07.05.2013

Sposoby zgłaszania szkód dla ubezpieczonych w T.U. UNIQA

Sposoby zgłaszania szkód dla ubezpieczonych w T.U. UNIQA: (za pośrednictwem, internetu, poczty email, telefonicznie, faksowo, listownie)   więcej  
14.07.2012

Możliwość odpracowania zadłużenia w Spółdzielni

Informujemy osoby mające zadłużenie względem Spółdzielni, że istnieje możliwość odpracowania zadłużenia poprzez wykonywanie prac na rzecz Spółdzielni.   więcej  
07.06.2011

Bezpieczeństwo

Dla poprawy bezpieczeństwa oraz wyeliminowania przebywania w budynkach osób niepożądanych wprowadzono obowiązek legitymowania się identyfikatorem potwierdzonym pieczątką przez Spółdzielnię.   więcej  
08.03.2011
TWOJE MIASTO  
KOMUNIKACJA  
MEDIA LOKALNE  
TEATRY KINA  
INNE  
projekt strony