LOGOWANIE
e-mail:
hasło:    
REJESTRACJA
O SPÓŁDZIELNI
INFORMACJE DLA CZŁONKÓW
OGŁOSZENIA SPÓŁDZIELNI
AKTY PRAWNE
DANE KONTAKTOWE
AKTUALNOŚCI

konkurs na stanowisko prezesa zarządu - dyrektora Spółdzielni

Rada Nadzorcza Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sośnica” ogłasza konkurs na stanowisko PREZESA ZARZĄDU – DYREKTORA SPÓŁDZIELNI. Ofertę z kompletem dokumentów należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sośnica” w godzinach pracy Spółdzielni z dopiskiem na kopercie: „RADA NADZORCZA GSM „SOŚNICA” KONKURS NA STANOWISKO PREZESA” w terminie do 14.09.2018r. do godz. 8:00. Oferty można przesyłać również pocztą – decyduje data wpływu do Spółdzielni.   więcej  
16.08.2018

Dyżur członka Rady Nadzorczej

Dyżur członka Rady Nadzorczej w dniu 7.08.2018r. pełnić będą: Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Tadeusz Jaśkiewicz i Sekretarz Rady Nadzorczej Pani Grażyna Walasek   więcej  
07.08.2018

Informacja o Walnym - ogłoszenie na klatkach schodowych

Zarząd i Rada Nadzorcza Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ″Sośnica″ zapraszają Członków Spółdzielni na Walne Zgromadzenie w dniu 8 sierpnia 2018r. w siedzibie ZSO nr 14 (duża sala gimnastyczna) w Gliwicach, ul. Przedwiośnie Nr 2 o godz. 16:00, zwołane celem przyjęcia projektu Statutu, który stanowi najważniejszy dokument Spółdzielni.   więcej  
25.07.2018

Spółdzielnia poszukuje obsługi prawnej

Zarząd Spółdzielni ogłasza rozpoczęcie postępowania mającego na celu wyłonienie obsługi prawnej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sośnica” w Gliwicach.   więcej  
23.07.2018

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca

Informujemy, że w dniu 29 czerwca 2018 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków GSM ″Sośnica″ w Gliwicach. Na 1025 członków uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków łącznie przybyło 186, w tym 45 pełnomocników (stan na godz. 17:00). Procentowy udział w Walnym Zgromadzeniu Członków wyniósł 18,15%.   więcej  
18.07.2018

Ogłoszenie - licytacja stawki najmu - Żeromskiego 58B/2

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa ″Sośnica″ w Gliwicach zaprasza do udziału w licytacji stawki czynszu najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 36,20 m2, położonego w Gliwicach przy ul.Żeromskiego 58B/2, która odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w dniu 24.07.2018r. o godz.12:00 (pokój nr 10)   więcej  
17.07.2018

Ogłoszenie o zbliżającym się końcu sezonu rozliczeniowego C.O.

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ″Sośnica″ w Gliwicach zawiadamia, że kończy się okres rozliczeniowych kosztów centralnego ogrzewania, który dla lokali trwa od 1.09.2017r. do dnia 31.08.2018r.   więcej  
17.07.2018

Zaległości w opłatach za używanie lokali mieszkalnych

Informujemy, że zaległości w opłatach za używanie lokali mieszkalnych wg stanu na dzień 30.06.2018r. dostępne są na stronie INFORMACJE DLA NIERUCHOMOŚCI (po zalogowaniu)   więcej  
16.07.2018

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 sierpnia

Zarząd GSM Sośnica w Gliwicach, działając na zasadzie postanowień art.8(3) ust.2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w związku z par.78 ust.1 pkt.7 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej ″Sośnica″ w Gliwicach, które odbędzie się dnia 8.08.2018r (środa) o godzinie 16:00 - ZSO nr 14 (duża sala gimnastyczna) przy ul.Przedwiośnie 2 w Gliwicach.   więcej  
13.07.2018

Zmiana ceny wody i odprowadzanych ścieków od 25 maja

Zatwierdzona przez organ regulacyjny taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia czyli od dnia 25.05.2018 r. na okres 3 lat i obowiązuje na terenie gmin: Gliwice, Pyskowice, Sośnicowice, Zbrosławice oraz Rudziniec   więcej  
29.05.2018

Zmiana opłat za śmieci od 1 kwietnia 2018

Z dniem 1 kwietnia 2018r. wchodzi w życie UCHWAŁA NR XXXIII/745/2017 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 14.12.2017r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.   więcej  
14.03.2018

Aktualizacja najważniejszych ustaw dotyczących działalności spółdzielni

W zakładce ′AKTY PRAWNE - INNE′ zaktualizowano listę najważniejszych ustaw dotyczących działalności spółdzielni.   więcej  
20.02.2018

Zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

Z dniem 9 września 2017 roku weszła w życie nowelizacja do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Z treścią ustawy można się zapoznać pod adresem Internetowego Systemu Aktów Prawnych dostępnym ...   więcej  
06.02.2018

Poszukujemy pracownika na stanowisko gospodarz domów

Poszukujemy pracownika na stanowisko gospodarz domów. Zakres obowiązków to utrzymanie porządku i czystości na klatkach schodowych w zasobach GSM „Sośnica”. Praca od poniedziałku do piątku w wymiarze 3/4 etatu, w godzinach od 7:00 do 13:00. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 32 33 20 216 lub osobisty w siedzibie spółdzielni.   więcej  
12.12.2017

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Informujemy, że z dniem 09.09.2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, na mocy której osoby, niebędące dotychczas członkami Spółdzielni, a którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu pozostające w zasobach Spółdzielni, uzyskały członkostwo w Spółdzielni z mocy prawa, z dniem wejścia w życie powołanej nowelizacji, tj. z dniem 09.09.2017 r.   więcej  
23.10.2017

Dzielnicowy bliżej nas

Dzielnicowi to policjanci, którzy utrzymują bezpośredni kontakt ze społecznościami lokalnymi swoich rejonów. Rozpoznający ich potrzeby i oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego, jak i publicznego. Dzielnicowi wspólnie z mieszkańcami diagnozują lokalne problemy, ustalają ich przyczyny i pomagają w poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązania.   więcej  
11.05.2017

Możliwość odpracowania zadłużenia - pilne!

Osoby posiadające zaległości w opłatach i mające chęć ich odpracowania prosimy o pilny kontakt z kierownikiem działu technicznego celem ustalenia możliwości i zakresu prac konserwacyjnych, sezonowych - przy malowaniu ławek, elementów placów zabaw.   więcej  
11.04.2017

Prośba o pilne dostarczenie formularza aktualizacyjnego

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sośnica” zwraca się z prośbą do wszystkich lokatorów o pilne dostarczenie do sekretariatu Spółdzielni wypełnionego Formularza aktualizacyjnego. Powyższe informacje potrzebne są do aktualizacji danych w aktach użytkowników lokali.   więcej  
03.01.2017

CzadoweDomy.pl - warto poczytać

Sezon grzewczy już się rozpoczął, a jest to okres gorszej wentylacji pomieszczeń - zachęcamy do zapoznania się z ciekawą inicjatywą mającą na celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa naszych mieszkań i ochrony naszego zdrowia przed dymem, oraz czadem.   więcej  
03.11.2016

Informacje odnośnie pilota do szlabanu - Odrowążów

Informujemy, że w przypadku potrzeby nabycia nowego pilota do szlabanu przy ul.Odrowążów 93 należy skontaktować się z firmą, która szlaban zakładała.   więcej  
21.04.2015

Informacje odnośnie pilota do szlabanu - Wiślana

Informujemy, że w przypadku uszkodzenia pilota do szlabanu zamykającego wjazd na parking przed budynkiem przy ul. Wiślanej 40-50 można nabyć nowy w sklepie internetowym ...   więcej  
07.04.2015

Spółdzielczość mieszkaniowa - to najlepsza wspólnota!

W ostatnim czasie bardzo często pojawiały się w środkach masowego przekazu informacje stawiające w złym świetle spółdzielczość - w szczególności mieszkaniową. Przedstawiane informacje często były jednostronne i nieprawdziwe. Tymczasem większość spółdzielni mieszkaniowych to profesjonaliści dobrze zarządzający posiadanym mieniem.   więcej  
24.03.2015

Powstał portal poświęcony właściwemu postępowaniu z odpadami

Ministerstwo Środowiska stworzyło portal poświęcony zmianom prawnym oraz właściwemu postępowaniu z odpadami w świetle nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Strona internetowa www.naszesmieci.pl przekazuje praktyczne informacje oraz odpowiedzi na pytania ...   więcej  
07.05.2013

Sposoby zgłaszania szkód dla ubezpieczonych w T.U. UNIQA

Sposoby zgłaszania szkód dla ubezpieczonych w T.U. UNIQA: (za pośrednictwem, internetu, poczty email, telefonicznie, faksowo, listownie)   więcej  
14.07.2012

Możliwość odpracowania zadłużenia w Spółdzielni

Informujemy osoby mające zadłużenie względem Spółdzielni, że istnieje możliwość odpracowania zadłużenia poprzez wykonywanie prac na rzecz Spółdzielni.   więcej  
07.06.2011

Bezpieczeństwo

Dla poprawy bezpieczeństwa oraz wyeliminowania przebywania w budynkach osób niepożądanych wprowadzono obowiązek legitymowania się identyfikatorem potwierdzonym pieczątką przez Spółdzielnię.   więcej  
08.03.2011
TWOJE MIASTO  
KOMUNIKACJA  
MEDIA LOKALNE  
TEATRY KINA  
INNE  
projekt strony